Yt neuvottelut irtisanottavien valinta

Yt-neuvottelujen yllättäessä sillä on väliä, missä … – PAM

Yt-neuvottelujen yllättäessä sillä on väliä, missä järjestyksessä työntekijöitä irtisanotaan – Palvelualojen ammattiliitto PAM

23.11.2018 — ”Normaalisti työnantajalla on oikeus valikoida irtisanottavat työntekijät. Oikeuskäytännössä ja lain mukaan on olemassa tietyt rajoittavat …

Irtisanomisjärjestys on yksi PAMin vaaliteemoista. Nyt työnantaja voi itse päättää irtisanomisjärjestyksestä, jos työsopimuslain mukainen irtisanomisperuste on olemassa. Jos laissa määriteltäisiin tarkemmin irtisanomisjärjestyksestä, työnantajan oikeutta vapaasti valikoida työntekijöitä rajoitettaisiin.

Kummat pitää irtisanoa ensin: uudet vai vanhat työntekijät …

Kummat pitää irtisanoa ensin: uudet vai vanhat työntekijät? Vai saako työnantaja päättää? Suomessa käydään nyt vääntöä irtisanomisjärjestyksestä

26.7.2020 — Irtisanomiset voivat olla entistä ajankohtaisempia, kun korona ajaa yrityksiä ahtaalle. Syksy voi tuoda yt-neuvotteluja, joissa väkeä pitää …

Irtisanomiset voivat olla entistä ajankohtaisempia, kun korona ajaa yrityksiä ahtaalle. Syksy voi tuoda yt-neuvotteluja, joissa väkeä pitää vähentää. Mutta missä järjestyksessä?

Milloin ei ole kyse tuotannollisista ja taloudellisista … – Laki24

Milloin ei ole kyse tuotannollisista ja taloudellisista irtisanomisperusteista? – Laki24

Toisin sanoen vasta YT-neuvotteluissa selvitetään, millä perusteilla irtisanottavat valitaan ja ketkä irtisanotaan. Työnantaja voi itse valita kenet …

Tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanottaessa syy ei saa olla työntekijän käytöksessä tai muutoinkaan työntekijässä itsessään.

Irtisanomispaketti ja eropaketti – lue faktat ennen hyväksymistä

Irtisanomispaketti ja eropaketti – lue faktat ennen hyväksymistä – Duunitori

9.11.2021 — Joskus yt-neuvottelujen aikana tai päätteeksi työntekijälle tarjotaan mahdollisuus ottaa vastaan irtisanomispaketti tai eropaketti.

Joskus yt-neuvottelujen aikana tai päätteeksi työntekijälle tarjotaan mahdollisuus ottaa vastaan irtisanomispaketti tai eropaketti. Milloin se kannattaa?

Työnantajan mahdollisuudesta valita irtisanottavat työntekijät

Työnantajan mahdollisuudesta valita irtisanottavat työntekijät -ACTAS Oy

Työsuhteen päättämistä koskevat tilanteet ovat työoikeuden keskeistä tarkastelualaa. Työsopimuslain mukaan työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa …

Työsopimuslain mukaan työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä

Yt-menettely ennen irtisanomisia ja lomautuksia

Yt-menettely ennen irtisanomisia ja lomautuksia | Omaluottamusmies

Työnantajan tulee antaa kirjallinen neuvotteluesitys neuvotteluiden ja … lomautusten tai osa-aikaistamisten kohteiksi joutuvat työntekijät valitaan; sekä …

Neuvotteluvelvollisuus koskee sekä yhden että useamman työntekijän irtisanomista silloin, jos työnantajan palveluksessa on vähintään 20 työntekijää.

Irtisanominen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla – Tehy

Irtisanominen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla | Tehy

Valinta voi olla syrjivä, jos se tehdään esimerkiksi työntekijän terveydentilan tai raskauden perusteella. Työnantaja voi kuitenkin valita irtisanottavat …

Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen silloin, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Ennen irtisanomista työnantajan pitää selvittää, voidaanko työntekijä sijoittaa muihin tehtäviin. 

Tyypillisiä kompastuskiviä yt- neuvotteluissa

PowerPoint-esitys

Puutteellinen yt-neuvotteluesitys? Page 5. • Työnantajalla on oikeus valita oma yt-edustajansa, jonka tulee olla varustettu asian …

Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet – ERTO

Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet > Irtisanominen > Työsuhdeopas > ERTO

Työnantaja saa yleensä valita irtisanottavat haluamallaan tavalla, kunhan peruste ei ole … Työnantajalla ei ole velvollisuutta käydä asiassa neuvotteluja.

Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen silloin, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista taityönantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi.

Yt-neuvottelut – JHL

Täältä löydät yt-neuvotteluja koskevia ohjeita. … Työnantajan tehtävänä on selittää irtisanottavalle työntekijälle TE-toimiston tarjoamat palvelut.

Täältä löydät yt-neuvotteluja koskevia ohjeita. Ketkä neuvottelevat, mistä ja milloin neuvottelevat ja miten toimia neuvottelujen jälkeen. Tutustu!

Keywords: yt neuvottelut irtisanottavien valinta